"Dus wat hier gezegd wordt blijft tussen ons?"

Hoe werkt dat, mediation?

 

Voordat mediation start, maken we eerst kennis.

Dit is vaak het eerste contact dat we hebben en is

meestal telefonisch. Dit is kosteloos.

 

Hierin verkennen we of je mediation met mij als mediator ziet zitten. Maar ook of ik zelf vind of ik de aangewezen persoon ben om jullie mediation te doen. Vertrouwen is een belangrijk gegeven hierbij.

 

De intake, eerst een apart gesprek

Als ik bij de kennismaking met betrokkenen heb afgesproken een start met mediation te maken, beginnen we met een intake. Dit is een apart gesprek met betrokkenen. Hierin wil ik als mediator een goed beeld van jullie situatie krijgen. Wat speelt er, waar wil je het met de ander(en) over hebben. In dit gesprek kun je ook de impact duidelijk maken die het conflict op je heeft. Het is als het ware een voorbereiding op het gezamenlijk gesprek dat je met de ander(en) gaat hebben. In dit gesprek verkennen we ook scenario's: is er sprake van een stoppende relatie, een afscheid, of kijken we naar een doorlopende relatie waar we gezamenlijk proberen fundamenten onder te leggen? Dit laatse gaat ook op voor ouders die gaan scheiden maar wel samen ouders voor hun kinderen blijven. Tot slot bepalen we in dit gesprek of tussen jullie als betrokkenen en mij als mediator vertrouwen is om de mediation verder in gang te zetten.


Het gezamenlijk gesprek

In dit gesprek krijgen jullie als betrokkenen de gelegenheid je verhaal te doen. Deels ook het verhaal dat je in de intake aan mij als mediator hebt verteld. Maar nu vertel je het ook met de ander erbij.  Je zult zien dat dat verschil maakt. Ook door het feit dat ik er als onafhankelijke derde bij aanwezig ben. Er komt aan bod wat de conflictueuze situatie voor jullie betekent. Er wordt ruimte gemaakt om het te hebben over de wijze van communicatie. Voor de emoties die er spelen. Voor de beelden die jullie van elkaar hebben. Is er erkenning mogelijk voor ieders gevoel en situatie? Hoofdzaak is dat we gaan kijken wat er tussen jullie wel werkt. We proberen het conflictverhaal te verkleinen en ruimte te maken voor wat jullie nog wel bindt. Van hieruit is het in de gezamenlijke gesprekken mogelijk om afspraken te gaan maken.

 

Ook als blijkt dat het conflict tussen jullie te groot is en er geen vertrouwensherstel plaatsvindt. Dan is het voor jullie helder dat jullie afscheid willen nemen. In deze fase van mediation gaan we kijken hoe we afspraken kunnen maken om dit afscheid zo goed mogelijk vorm te geven.

 

Het resultaat, wat levert de mediation op?

De mediation zal in ieder geval duidelijkheid over julie verstandhouding geven. Wat werkt er wèl tussen jullie? waar kan tussen jullie op voortgebouwd en op voortgeleefd worden? Hoe jullie dit willen kan in een overeenkomst vastgelegd worden. Wanneer er kinderen bij jullie situatie betrokken zijn kan er ook een ouderschapsplan gemaakt worden. Het kan ook zijn dat er afspraken gemaakt worden over hoe er goed afscheid genomen kan worden.

Ook wanneer jullie niet tot overeenstemming komen kan dit kort vastgelegd worden.

 

De rol van de mediator

Als mediator bewaak ik het proces. Zowel in het gesprek tussen jullie als over de gehele mediation. Ik kan interventies doen in het gesprek die dienen tot confrontatie of tot inzicht. Het kan steunend zijn, uitdagend zijn, maar ook prikkelend of paradoxaal. Het moet er toe leiden dat jullie het gesprek kunnen èn gaan voeren dat nodig is om perspectief uit jullie conflictueuze situatie te creëren. Als Mfn-registermediator ben ik daarbij gehouden aan de beroepscode die ik als mediator heb. Daarbij hoort onpartijdigheid en vertrouwelijkheid. Maar ook de ruimte scheppen waarin jullie in alle vrijheid een open gesprek kunnen hebben zonder dat je meteen ergens aan vast zit. Na afloop moeten jullie als betrokkenen het gevoel hebben dat beslissingen die jullie genomen hebben ook volledig jullie beslissing was (en niet die van een derde partij).

 

Follow Up

Het is in mediation met mij ook mogelijk om na verloop van tijd nog een follow up-gesprek te hebben. Nadat jullie besluiten hebben genomen of afspraken hebben gemaakt is het goed om na enige tijd nog eens met elkaar om de tafel te gaan om het verloop daarvan te bespreken. Wat gaat er goed? Hoe kunnen we het nog meer versterken? waar ben je minder tevreden over en wat vraagt nog aanpassing? een dergelijk gesprek zou bijvoorbeeld na 3 maanden of na een half jaar kunnen.

D I R E C T  C O N T A C T

Bel mij terug

* verplicht veld