"Het verhaal dat je vertelt geeft betekenis aan de gebeurtenis"


Je leeft als ex-partners gescheiden maar wilt wel ouderschap samen goed vorm geven

 

Maar wat als dat niet lukt? Als het overleg met de andere ouder er niet is? Of elke keer op ruzie uitloopt? Of gemaakte afspraken niet of onvoldoende worden nagekomen? De omgangsregeling loopt niet. Of je wilt verhuizen. Je kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Als het jullie niet lukt om hierover samen in gesprek te komen kan mediation uitkomst bieden.


Fundament onder ouderschap

In de gesprekken met mij als mediator probeer ik jullie te begeleiden om een fundament onder jullie gezamenlijk ouderschap te leggen. Hoe kunnen de dingen die jij belangrijk vindt een goede plek krijgen in het overleg met de ander. En kunnen jullie afspraken maken die richtinggevend zijn voor de (verdere) toekomst.

 

Het gesprek tussen jullie met mediation moet er toe leiden dat de irritaties, ruzies, verwijten, onbegrip e.d. plaatsmaken voor een andere verstandhouding. Een verstandhouding waarbij het weer mogelijk is om afspraken te maken. Waar vertrouwen zich herstelt of gecreëerd wordt.

 

De kinderen

Bij ouderschap zijn kinderen betrokken die jong zijn of al richting volwassenheid gaan. Het laatste wat jullie willen is dat de kinderen last hebben van het conflict.  Of last hebben van het feit dat jullie slecht of niet meer communiceren. Wellicht willen jullie dat in mediation de stem van jullie kinderen wordt gehoord.  Hoe dat vorm zou kunnen krijgen bespreek ik met jullie in onderling overleg.

 

Perspectief

Het doel is dat in de situatie waarin jullie ouderschap vorm willen geven, weer perspectief komt. Waarin ruimte is voor jullie ideeën, wensen en plannen. En dat deze niet gefrustreerd worden omdat er geen of slecht overleg tussen jullie is. De afspraken of ideeën die in mediation ontwikkeld worden of geheractiveerd, kunnen we vastleggen in een nieuw of aangepast ouderschapsplan. Of in een overeenkomst waarin jullie beider wensen goed tot uitdrukking komen. Maar nog belangrijker is het resultaat waarin jullie onderling vertrouwen is hersteld. En met dit vertrouwen kunnen jullie wensen en afspraken goed vorm krijgen.

D I R E C T  C O N T A C T

Bel mij terug

* verplicht veld